Saturday, 11 October 2014

استئوپتی درمانی


استئوپتی درمانی

استخوان‌درمانی (به انگلیسی: Osteopathy) یک روش پزشکی جایگزین آمریکایی است که در سدهٔ نوزدهم به‌وجود آمده‌است.


تأکید این روش بر نقش اسکلت بدن و ماهیچه‌ها در درمان بیماری‌ها است. استخوان‌درمان‌ها از دست‌های خود برای ماساژ چارچوب بدن برای ایجاد حرکت و عملکرد طبیعی استفاده می‌کنند. این روش بیشتر با درمان دردهای ماهیچه‌ها نظیر کمردرد و گردن‌درد ارتباط دارد.

استئوپاتی یکی از روشهای پزشکی کل‌نگر است که باور دارد تمامی دستگاه‌های بدن در پیوند با یکدیگر بوده و تغییری نامطلوب در یکی از بخش‌های بدن، عملکرد سایر دستگاه‌ها را به هم می‌ریزد.

اندرو تیلور استیل، پزشک آمریکایی و بنیان‌گذار استخوان‌درمانی، معتقد بود درمان بیماری‌ها تنها در بدنی متعادل امکان‌پذیر است و باید در کنار درمان دارویی و جراحی از تکنیک‌های ماساژدرمانی و فشاردرمانی هم بهره جست. دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ (www.numss.com) و آکادمی ملی‌ استئوپتی (www.nationalacademyofosteopathy.com) رشته استئوپتی را در ایران درس میدهند.
 
 

No comments:

Post a Comment